אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני
About the Archives ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון
הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898
המשך 

חידת החודש
מתי והיכן הושבע צבא ההגנה לישראל ?
במאי 1948 ברחבת מוזיאון תל אביב (בית דיזנגוף לשעבר)
ביוני 1948 ברחבת מוזיאון תל אביב (בית דיזנגוף לשעבר)
ביוני 1948 ברחבת תיאטרון הבימה בתל אביב
ביוני 1948 בירושלים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת