אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני
About the Archives ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון
הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898
המשך 

חידת החודש
כיכר ב' בנובמבר - היכן ועל שם מה?
בצומת הרחובות אלנבי- בן יהודה-פינסקר עש תאריך מתן הצהרת בלפור
זהו שמה הקודם של כיכר רבין
בצומת אלנבי- קינג ג'ורג' הכרמל עש תאריך מתן הצהרת בלפור.
בצומת הרחובת אלנבי-בן יהודה-פינסקר עש החלטת האום על חלוקת הארץ ב-1947
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת