אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני
About the Archives ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון
הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898
המשך 

חידת החודש
אלו אתרים בעיר קשורים בשמו של הלורד בלפור?
רחוב בלפור שנפתח לרגל ביקורו בארץ ב-1925
רחוב בלפור שנקרא על שמו ב-1917
רחוב בלפור וכיכר ב' בנובמבר במפגש הרחובות אלנבי-בן יהודה-פינסקר
רחוב בלפור וכיכר כ"ט בנובמבר
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת