אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני
About the Archives ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון
הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898
המשך 

חידת החודש
איזה מקום בעיר נקרא כיכר ב' בנובמבר ועל שם איזה אירוע?
בצפון העיר על שם החלטת האו"ם
בדרום העיר לזכר כיבוש תא ע"י האנגלים במלחה"ע ה-1
הכיכר שלפני קולנוע מוגרבי על שם הצהרת בלפור
כיכר ברח' אלנבי על שם תאריך כיבוש הארץ ע"י הגנרל אלנבי במלחהע ה-1
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת