אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > מצגות וסרטים
   מצגות וסרטים
 
פעם היה כאן גן
פעם היה כאן גן
פעם היה כאן גן...
לפרטים מלאים > 
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת