אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר
תאריכים בתולדות העיר
 
בחר תקופה כדי להציג את פירוט המאורעות.
לחץ על המאורע כדי לקרוא את הערך המלא.
 
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת