אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > רשימת החומר הארכיוני
ארכיון תל-אביב-יפו
 
רשימת החומר הארכיוני

חטיבה 1: ועד אחוזת בית וועד תל אביב והחברות והשכונות שהצטרפו לתל-אביב

שנים: 1906-1922  כמות  5 מטר

 

חטיבה 2: הנהלת ומזכירות כללית   שנים: 1919-1924  כמות: 3 מטר

 

חטיבה 3: הנהלה ומזכירות כללית  שנים: 1923-1926 , 13 מטר

 

חטיבה 4: הנהלה ומזכירות כללית, 1926-1966, 200 מטר

 

חטיבה 5: המחלקה לכלכלה וסטטיסטיקה, 1944-1951, 5 מטר

 

חטיבה 6: המפקח הכללי בעירייה (דוד סמילנסקי), 1906-1932,  1.1 מטר

 

חטיבה 7: תיקי ראשי העיר, סגנים וחברי הנהלה ומועצה, 78 מטר

 

(1)7  אברמוביץ יהודה מאיר 1950-1978

(2)7  איכילוב משה,  1950-1957

(3)7  בויאר אברהם, 1950-1978

(4)7  בלוך (בלומנפלד) דוד, 1925-1927 (ראש העיר השני)

(5)7  גולדשטיין משה, 1953-1969

(6)7  דיזנגוף מאיר, 1922-1936 (ראש העיר הראשון)

(7)7  חלד יוסף, 1958-1969

(8)7  כהן משה, 1950-1952

(9)7  לבנון חיים, 1950-1959 (ראש העיר הרביעי)

(10)7 בורשטיין יוסף, 1950-1968

(11)7 ארליך שמחה, 1961-1965

(12)7 קלמנטינובסקי צבי, 1965-1973

(13)7 רבינוביץ' יהושע, 1959-1973 (ראש העיר השישי)

(14)7 רוקח ישראל, 1935-1951 (ראש העיר השלישי)

(15)7 שושני סעדיה, 1938-1964

(16)7 שכטר אליעזר, 1959-1965

(17)7 שכטרמן אברהם, 1955-1965

(18)7 שלוש משה, 1942-1949

(19)7 נמיר מרדכי, 1960-1968 (ראש העיר החמישי)

(20)7 עופר אברהם, 1966-1967

(21)7 מלצר אהרון, 1970-1974

(22)7 נחמיאס יוסף

(23)7 רמות חייקל, 1960-1974

(24)7 כספי יצחק, 1971-1982

(25)7 קנטור שרגא, 1970-1989

(26)7 שיפמן דוד, 1974-1981

(27)7 אוניקובסקי פרץ, 1974-1978

7(28)   ארצי יצחק, 1974-1985

(29)7- בסוק חיים 1970-1989
(30)7- טורגובניק אפרים , 1983-1989
(31)7- קרמר אריה, 1972-1990
(32)7- ויטלה ראובן 1979-1983
(33)7- רפואה זאב 1983-1987

חטיבה 8: ועד הקהילה ליהודי יפו וועד הקהילה העברית של יפו ותל-אביב, 1891-1939

              המועצה הדתית 1909-1958  56 מטר   

 

חטיבה 9: ועדות, 1922-1983, 40 מטר

                

חטיבה 10: פרוטוקולים של מועצות העירייה (החל מועד אחוזת בית, ועד תל-אביב, "חברה

                חדשה" והאספות הכלליות, 1906-1998, 66 מטר

 

חטיבה 11: מחלקת החינוך, 1936-1949 (שרידים), 1951-1978 , 12 מטר 

 

חטיבה 12: המחלקה לטיפול בילד המחלקה לעבודה סוציאלית 1933-1970, 15 מטר

 

חטיבה 13: דובר העירייה 1959-1978, 41 מטר

 

חטיבה 14: גזברות העירייה, 1923-1976,  72 מטר

 

חטיבה 15: מינהל יפו, 1949-1960, 5.2 מטר

 

חטיבה 18: פורום קואליציה, 0.2 מטר

 

חטיבה 19: הועד הפועל, הנהלת העירייה (פרוטוקולים), 1922-1973, 4.1 מטר 

 

חטיבה 20: אוסף קטעי עיתונות של יערי פולסקין, 1907-1931, 1.4 מטר

 

חטיבה 21: יחידת צלם העירייה (תצלומים), 1970-1994, 5957 סרטי תשליל וקונטקטים

 6 מטר

חטיבה 22: ארגון העובדים בעיריית תל-אביב, 1925-1965, 7.5 מטר

 

חטיבה 23: מחלקת מזכיר העיר, 1924-1974, 4.1 מטר

 

חטיבה 24: המשמר האזרחי, 1938-1945, 1963 , 1 מטר

 

חטיבה 25: הנהלה ומזכירות כללית, 1966-1983, 136 מטר  

 

חטיבה 26: לשכות מודיעין עירוניות, 1960-1971, 1.3 מטר

 

חטיבה 27: המחלקה להסברה ויחסי ציבור, 1943-1980, 1.8 מטר

 

חטיבה 28: המחלקה ליפו והשכונות, 1966-1978, 18 מטר

 

חטיבה 29: מדור עיתון העירייה ופרסים עירוניים, 1921-1967, 4.8 מטר

 

חטיבה 30: תיעוד בע"פ ראשיתן של שכונות תל-אביב, 1 מטר

 

חטיבה 31: לשכת המסחר של תל-אביב, 1924-1975, 46 מטר

 

חטיבה 32: חברת גן החיות , 1937-1980 , 20 מטר

 

חטיבה 33: תרבות נוער וספורט, 1957-1983, 15 מטר

 

חטיבה 34: האגודה לפיתוח התיירות 1971-1982 2.5 מטר

 

חטיבה 35: אוסף המוזיאון לתולדות תל אביב, 13 מטר

 

חטיבה 36: תצלומי אירועי העירייה (של צלמים עצמאיים) 1994-2003

 

חטיבה 37: המועדון המסחרי תעשייתי 1938-1988  6.8 מטר


חטיבה 38:מחלקת האירועים, 1958-1986

חטיבה 39:מבקר העירייה 1956-1985 

 

 

 

ארכיונים אישיים,         13.5 מטר:

 

חטיבה 100: מסמכים פרטיים (גולדברג עמנואל, סוקולינסקי חייםמוניה, לוריא אסתר,

                 נדיבי הרצל, ונסקי מיכאל, משפחת איתין, כהנא אברהם םפריית שער ציון,

                 הספריה האוניברסיטאית,זלמן בן אבי, אהרון זאב בן ישי,אהרון       סוטקר,מרים     כץ(רוקח),ג'וני סושיה,רחל פלדמן-פריידלין,יוסף תמיר).   2 מטר

 

חטיבה 101: אשר ארליך , 1896-1952, 0.1 מטר

 

חטיבה 102: אברהם אילון (אידלסון), 1923-1940, 1 מטר

 

חטיבה 103: יצחק צייטלין (גנזא ואגודת זבולון), 1902-1977, 1.1 מטר

 

חטיבה 104: מרדכי נמיר, 1900-1966, 3 מטר

 

חטיבה 105: דוד סמילנסקי, 1902-1960,

 

חטיבה 106: אורי קיסרי, 1933-1958, 5 מטר

 

חטיבה 107: יעקב רבינוביץ', 1940-1947, 0.5 מטר

 

חטיבה 108: יעקב פארמן (שכונת נוה שאנן) 1923-1966  , , 0.1 מטר

 

חטיבה 109: אפרים קנדל  (אוסף), 1917-1945, 0.2 מטר

 

חטיבה 110: מאיר דיזנגוף , 1918-1936, 1937-1848 2 מטר


חטיבה 111: ישראל רוקח, 1901-1960 

 

אוספים:

 

אוסף פרסומי העירייה, 1912-2002, 65.3  מטר  

 

אוסף תצלומים תל-אביב ויפו, 5700  (רשומים וסרוקים)

 

אוסף כרזות ומודעות עירוניות 1912 1950, 1951-2002   

 

אוסף מפות העיר 1923-2000

 

 
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת