אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר > כניסת האנגלים לתל-אביב
תאריכים בתולדות העיר
 
כניסת האנגלים לתל-אביב
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
תאריך : 17/11/1917
במהלך מלחמת העולם הראשונה ניטשה מערכה בין התורכים ששלטו אז בארץ לבין הצבא הבריטי בפיקודו של הגנרל אלנבי שניסה לכובשה מידיהם. בסוף אוקטובר 1917 פתח הצבא הבריטי במתקפה גדולה בדרום ארץ ישראל, ותוך חודש השתלט על כל השטח שבין באר שבע ונחל הירקון.

ב--17-16 בנובמבר, נכנסו ליפו הכוחות הבריטים שבאו מדרום והגיעו לתל אביב, עד הגדה הדרומית של הירקון. ב-24 בנובמבר התבצעה צליחה ראשונה של הירקון אולם עקב מתקפת נגד תורכית נאלצו הבריטים לסגת. כחודש לאחר מכן, בלילה שבין 20 ו-21 בדצמבר, חצו גנרל היל, מפקד הדיביזיה ה-52 ואנשיו את הירקון ב-3 נקודות תוך כדי קרב ונכנסו לתל אביב מצפון.

לזכר חציית הירקון ב"קרב יפו" הציב גנרל היל שלושה עמודי זיכרון במעברי הירקון. אחד העמודים הוקם מצפון לשפך הירקון, השני – על הגבעה היכן שנמצאת היום כיכר היל בצפון העיר, והעמוד השלישי, המזרחי, הוקם ע"י הירקון ליד מה שנקרא היום דרך אבא הלל ברמת גן. כעבור שנה נערכה בתל-אביב חגיגה לציון כניעת תורכיה במלחמת העולם הראשונה בהשתתפות גנרל אלנבי. לכבוד האירוע הוקם שער כבוד לאורח, ושם רחוב הים שונה ונקרא מאז רחוב אלנבי. בשלוש השנים הבאות המשיכו תלמידי בתי ספר לחגוג את המאורע ליד עמוד היל המזרחי.

ב-1921 ניטעו בהוראת דיזנגוף לבקשת מושל המחוז עצים סביב העמוד שבכיכר היל, ובשנת 1975 חודשה הכיכר ע"י העירייה וניטע בה גן. בטכס הפתיחה השתתפו שגריר בריטניה ושגריר אוסטרליה, והוא לווה בנגינת תזמורת חמת-חלילים שהגיעה מבסיס הצבא הבריטי בקפריסין.

 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת