אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > ראשי עיר
   ראשי עיר
 
מאיר דיזנגוף
1922-1925
1928-1936
מאיר דיזנגוף
דוד בלוך
1926 - 1928
דוד בלוך
ישראל רוקח
1936 - 1952
ישראל רוקח
חיים לבנון
1953 - 1959
חיים לבנון
מרדכי נמיר
1959 - 1969
מרדכי נמיר
יהושע רבינוביץ
1969 - 1974
יהושע רבינוביץ
שלמה להט
1974 - 1993
שלמה להט
רוני מילוא
1993 - 1998
רוני מילוא

            ראש עיר שנבחר אך לא מונה      

 
משה שלוש
1936
משה שלוש
גולדה מאיר (מאירסון) 
1955
גולדה מאיר

ראש ממשלה שכמעט    הייתה
ראש עיר

 

 

 

 

 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת