אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר > תל-אביב עירייה רשמית
תאריכים בתולדות העיר
 
תל-אביב עירייה רשמית
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
עוד בנושא
תל-אביב עירייה רשמית
עיריית תל אביב מקבלת סמל
ניתן לשכונה השם "תל אביב"
ייסוד חברת "אגודת בוני בתים ביפו", "אחוזת בית"
תל אביב מוכרזת כמועצה מקומית נפרדת מיפו
תאריך : 12/01/1934
ב-12 בינואר 1934 התפרסמה פקודת העיריות בנוסחה המתוקן. במסגרת התיקונים הוכרה תל אביב כעירייה רשמית
(
MUNICIPAL CORPORATION) בעוד שעד אז הוכרה כמועצה עירונית בלבד (TOWNSHIP).

החוקה החדשה הפרידה את תל אביב לחלוטין מעיריית יפו, אליה הייתה קשורה עד אז במספר עניינים פרוצדורלים. עם זאת הגבילה הפקודה את חופש הפעולה של המועצה העירונית, בהופכה את החלטותיה לתלויות באישור הממשלה. היא גם קבעה כי ראשי העירייה מתמנים ע"י הנציב העליון מקרב חברי המועצה. להגבלה זו הייתה השלכה על בחירת ראש העיר החדש לאחר מותו של דיזנגוף, כאשר המועצה בחרה במשה שלוש, אולם הנציב העליון לא קבל בחירה זו ומינה את ישראל רוקח לראש העיר.

 

לפי הפקודה יכלו לבחור לעירייה נשים וגברים מגיל 21, ולהיבחר- נשים וגברים מגיל 25. זכות הבחירה בתל אביב הותנתה בבעלות על נכסי דלא ניידי או מגורים בעיר ע"י שכירת דירה או חדר ומגורים במשך שנה לפחות לפני יום הבחירות.

 

בישיבת המועצה שהתקיימה ב-14 בינואר 1934 הודיע דיזנגוף על השינוי במעמדה של תל אביב ממועצה מקומית לעירייה רשמית, והביע תקוותו כי אכן החידוש יהיה לתועלת העיר ולא יהיה צורך להתגעגע לימים בהם הייתה תל אביב עירייה בלתי רשמית.

 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת