אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > ראשונים בעיר > משטרה עירונית ראשונה בתל אביב
ראשונים בעיר
 
משטרה עירונית ראשונה בתל אביב
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
עוד בנושא
גדוד מכבי האש הראשון בתל אביב
מאיר דיזנגוף
מאורעות תרפא
תל אביב מוכרזת כמועצה מקומית נפרדת מיפו
מאורעות תרפ"א, מאי 1921, בהם נהרגו ונפצעו יהודים רבים ע"י פורעים ערבים, העלו על סדר היום הן של ועד תל אביב ותושביה  והן של הממשל הבריטי , את הצורך בכוח מגן יהדי שישמור על בטחון הציבור, בעיקר של השכונות היהודיות הגובלות ביפו, ואת הצורך בהפרדה בן יפו לתל אביב.
כבר באותו חודש, אישר הנציב העליון, הרברט סמואל את הפרדתה של תל אביב מיפו והפיכתה לרשות מוניציפלית נפרדת. בעקבות צו זה הוכנסו לגבולות תל אביב גם שבע השכונות שגבלו ביפו.
מיד למחרת פנה ראש העיר דיזנגוף להרברט סמואל בבקשה לאשר הקמתה של משטרה עירונית, והאישור ניתן. המשטרה העירונית נועדה לאכוף את תקנות העירייה, כגון: רשיונות בנייה, שמירה על הנקיון ,שעות פתיחת עסקים וסגירתם, אך גם לשמור על בטחון התושבים, בעיקר במקומות הגובלים ביפו. ב-22 במאי 1921 אשרה מועצת העירייה את הקמת המשטרה . משרדי המשטרה שכנו תחילה בשני חדרים בבית ויסר ברחוב לילנבלום 15. לאימונים הקצתה לה העירייה מגרש צמוד לבית העירייה בשדרות רוטשילד ודיזנגוף פנה למפקד משטרת המחוז הבריטי בבקשה לספק לשוטרים ציוד מתאים: מדים ובעיקר נשק, שכן, לדבריו, שוטרים ללא נשק יעוררו גיחוך בלבד.
רבים מהמועמדים למשטרה החדשה היו בוגרי הגדודים העבריים ממלחמת העולם הראשונה, ולמפקדה התמנה חיים הלפרין, צעיר בן 23, בוגר גימנסיה הרצליה. ,שהשתחרר מגדוד 38 של קלעי המלך בדרגת סרג'נט. כעבור חודשיים הוזמן מפקד המשטרה המחוזי הבריטי לסקור את שוטרי המשטרה העירונית של תל אביב. בתחילה מנתה המשטרה קצין אחד, סרג'נט אחד, קורפורל אחד ו-20 שוטרים. כעבור חמש שנים הגיע מספר השוטרים ל-69. במשטרה היו חמש מחלקות: מחלקת התנועה(שהשגיחה על תנועת העגלות, האוטומובילים וגם... על נהגי החמורים והגמלים), מחלקת החקירות שעסקה בחקירת תלונות, חיפוש פושעים והגשת תביעות, מחלקת שמירת הליל, שבנוסף לשמירת בטחון הציבור בלילות עסקה גם בביקורת מאור החשמל, מחלקת הביטחון הציבורי הכללי, ששוטריה נמצאו בקביעות בתחנות המשטרה במקומות שונים בתל אביב(בי הראשונות: חוף הים, נוה שלום ונווה שאנן) ומחלקת הפיקוח העירוני. המשטרה נחשבה לחלק מהדיביזיה K שהשתייכה למחוז הדרומי של משטרת ארץ ישראל המנדטורית.
חיים הלפרין נתגלה כבחור נלהב המלא את תפקידו ברצינות ובהתמדה, לעתים אף נראה לאנשים שקבלו אותו לתפקיד, שהוא נלהב מדי לביצוע תפקידו. לאחר שראש העיר המכובד דיזנגוף נצפה ע"י שוטרים כשהוא רוכב על סוסו בגן ציבורי בניגוד לתקנות העירוניות, ואף התלוננו עליו, שהתרחץ בחוף ללא בגד מתאים, תבע על כך הלפרין הסברים מראש העיר, בהוסיפו כי מחוקקי החוקים צריכים להתנהג בהתאם לחוקים שחוקקו. זה היה המענה שקבל: "קבלנו את מכתביו האחרונים בצירוף הפרוטוקולים על דבר החטאים של מר דיזנגוף...והננו מתכבדים להודיעו לו כדלקמן:א. אנו שמחים מאוד לראות שכבודו ממלא את תפקידו במרץ ושקידה כזו, הראויים בטח לתהילה, אולם יחד עם זאת עלינו להעיר לו, כי מפקד משטרה עירונית צריך לדעת גם את גבולות סמכותו. אין שוטר רשאי לאסור את ראש העירייה או"לקחת" אותו אל בית המשטרה...ב. על כבודו בתור מפקד המשטרה מוטל רק להכין את הפרוטוקול ולמסור למי שצריך כדי שיקנסו את החוטא, אם ימצאו לנחוץ. ג. אין לכבודו שום רשות לבקש מאת ראש העירייה"ביאורים בכתב" על מה שהוא. בקשת ביאורים כאלה תחשב כמו חסרון טאקט ביחוסים(כך במקור)! שבין המפקד של המשטאה והעירייה. ד. מתפלאים אנו עוד, שכבודו כותב לנו בתור של "מחאות" כמו כתבן צעיר המתגנדר בפרחי סגנון, כבודו בתור מפקד משטרה צריך להראות לנו את הנחוץ להיעשות לפי דעתו, אולם לא למחות נגד "אי התעניינות".
 למרות מכתב זה המשיך הלפרין למלא את תפקידו כמפקד המשטרה וכמפקח העירוני במשך שנים רבות בהתלהבות וללא משוא פנים, ואף היה מעורב ביוזמות עזרה ראשונה, שירותי הצלה ובמיוחד בגדוד מכבי האש המתנדבים, שהיה בין יוזמיו ומפקדו הראשון.
ביולי 1932 סופחה משטרת תל אביב למשטרה הארץ ישראלית.
 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת