אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני
About the Archives ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון
הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898
המשך 

חידת החודש
מתי הייתה חנוכת כיכר דיזנגוף ועל שם מי היא קרויה?
בשנת יובל תל אביב 1934 על שם מאיר דיזנגוף ראש העיר הראשון
על שם מאיר דיזנגוף במלאת לו שבעים שנה בשנת 1931
בינואר 1938 על שם צינה דיזנגוף רעייתו של ראש העיר מאיר דיזנגוף .
על שם מאיר דיזנגוף לאחר פטירתו בשנת 1936
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת