אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > ראשונים בעיר > בחירות ראשונות למועצת עיריית תל אביב
ראשונים בעיר
 
בחירות ראשונות למועצת עיריית תל אביב
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
עוד בנושא
מסים ראשונים
דוד בלוך
מאיר דיזנגוף
תל אביב מוכרזת כמועצה מקומית נפרדת מיפו
שלוש שנים לאחר שקיבלה תל אביב מעמד של מועצה עירונית, ב-24 בינואר 1924, נערכו הבחירות הראשונות למועצה. קדם לבחירות וגרם לעיכובן מאבק על דמותה של העירייה, בין הגרעין של תל אביב לבין והשכונות החדשות ובין מפלגות השמאל והימין.
הצו עליו חתם הנציב העליון הרברט סמואל, שהעניק לתל אביב מעמד של של מועצה עירונית, הביא גם לקביעת  גבולותיה ולהכנסתן לתוכם של  השכונות אוהל משה, מחנה יהודה, מחנה ישראל (כרם התימנים) מחנה יוסף, אחווה, מרכז בעלי מלאכה, נוה צדק וחלק מנוה שלום. כמו כן הוקמו שכונות חדשות כמו שכונת צ'לנוב ושכונת תל נורדאו ושכונות לפליטי מאורעות מאי 1921: שכונת ברנר, שכונת נוה שאנן ונורדיה, אשר הסתפחו אף הן לתל אביב ותושביהן נתווספו לכלל המצביעים למועצה העירונית. התעוררה השאלה האם הבחירות תהיינה יחסיות לכלל תושבי העיר או אזוריות על פי שכונות. לבסוף הוחלט כי "כל שכונה תעמיד מספר קנדידטים לפי מספר בעלי זכות הבחירה שבשטחה", הבחירות תערכנה בכל שכונה בנפרד ובכל שכונה ושכונה תהיינה בחירות יחסיות. מתוך 41 נציגים שנבחרו למועצת העירייה 18 היו מתל אביב עצמה ו-23 מהשכונות.
מאבק קשה יותר היה בין השמאל - מפלגות הפועלים והדיירים (שוכרי הדירות) לבין הימין - בעלי הבתים והנכסים. המאבק נסב על השאלה האם  להתנות את זכות הבחירה בתשלום מסים, באזרחות בארץ ובמינימום זמן של ישיבת קבע בתל אביב. בעלי הבתים והנכסים דרשו זכות בחירה רק לבעלי רכוש ולאזרחים ותיקים בתל אביב. הפועלים, לעומתם, שרבים מהם היו אנשי העליה השלישית - עולים חדשים, דלי אמצעים שדרו באוהלים ובצריפים - דרשו זכות בחירה כללית. סוגייה נוספת הייתה האם יש לתת את זכות הבחירה לכלל התושבים הבוגרים או רק לראשי משפחות. כלומר: אם משפחה משלמת את מינימום המסים הדרוש עבור דירה או בית בהם היא מתגוררת, האם התשלום מאפשר זכות בחירה גם לבן/בת הזוג ולבניו או בנותיו הבוגרים של משלם המסים, המתגוררים עמו באותו בית, או שזכות הבחירה ניתנת למשלם המסים עצמו בלבד, ולבני זוג ולבניו ובנותיו שהגיעו לגיל בגרות יש זכות בחירה רק אם שולם הסכום המינימלי עבור כל אחד מהם?   חוקת הבחירות קבעה לבסוף, כי יהיה זכאי לבחור אזרח תל אביב, איש או אשה, מגיל 20 ומעלה, המשתתף בהוצאות העירייה בסכום מינימאלי של 50 גרוש מצרי לשנה(בתוך משפחה יצביעו רק מי שסכום זה שולם עבור כל אחד מהם. במקרה שסכום החיוב אינו מספיק לכל הבוגרים במשפחה, מאשרים את זכות הבחירה שלהם לפי הסדר בו נרשמו, ולמשפחה יש רשות לשנות את הסדר). רשאי להבחר אזרח מעל גיל 24, שיש לו ידיעה בשפה העברית בקריאה, כתיבה ודיבור. זכות הבחירה הותנתה גם בישיבה של חצי שנה לפחות בתל אביב, פרט לאישים מיוחדים שלגביהם ניתן להקל בסעיף זה. בשאלה שלישית שהועלתה, האם הסכום המינימאלי של תשלום מסים המזכה בזכות בחירה כולל תשלום עבור נכסי דלא ניידי בלבד או גם תשלום עבור מים, לא הושגה הכרעה סופית, אולם לגבי בחירות תרפ"ד הוסכם כי גם תשלום עבור מים ייחשב כהשתתפות בהוצאות העירייה.
ציבור האזרחים נחלק לשלושה גושים עיקריים: גוש השמאל - מפלגות הפועלים שהתאחדו ברשימת"מפלגת פועלי יפו", גוש הימין של בעלי הבתים והרכוש שרשימתם נקראה "אגודת בעלי המגרשים והבתים", ואלה שלא נכללו באחד משני גושים אלה וכונו "המרכז" או "בלתי מפלגתיים". בראש רשימת המרכז עמד מאיר דיזנגוף. חבריה היו בני המעמד הבינוני ובעלי מקצועות חופשיים: סוחרים, רופאים, עורכי דין, מורים וכו', שטענו כי מאחדת אותם השאיפה לפעול למען כלל אזרחי העיר. היו גם רשימות עדתיות כמו הסתדרות הספרדים בראשם עמד מנשה מאני . רשימה נוספת הייתה הסתדרות השכנים(הדיירים בשכירות) בראשה עמד ד"ר בוגרשוב. חבריה חתרו לערכים דמוקרטים ולהגבלת שכר הדירה.
בבחירות שנערכו בינואר 1924 זכו הפועלים ב-15 נציגים, רשימת המרכז ב-7 נציגים, "נכסי דלא ניידי" ב-5, "המזרחי הצעיר" - 3  והספרדים -2. שאר הנבחרים היו נציגי שכונות. סה"כ היו במועצה 41 חברים. בין נציגי הפועלים שנבחרו היו יוסף אהרונוביץ' ודוד בלוך-בלומנפלד(לימים - ראש עיריית תל אביב). מסיעת המרכז נבחרו מאיר דיזנגוף וד"ר בן ציון מוסינזון, מנהל גימנסיה הרצליה. מן הספרדים מנשה מני ויוסף אליהו שלוש וסעדיה שושני ואברהם קריניצי -מבעלי נכסי דלא ניידי.
בישיבה הראשונה של המועצה, שהתקיימה ב-31 בינואר 1924 נבחר מאיר דיזנגוף לראש העירייה ולו שני סגנים: ד"ר בן ציון מוסינזון ודוד בלוך-בלומנפלד מסיעת הפועלים. למרות שסיעת הפועלים זכתה למספר הקולות הרב ביותר, סיעתו של דיזנגוף, סיעת המרכז היא שהרכיבה את הקואליציה.
אחד העם נבחר לחבר כבוד - החבר ה-42 של המועצה.
 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת