אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > אודות הארכיון
ארכיון תל-אביב-יפו
 
אודות הארכיון

הארכיון העירוני הוא הארכיון ההיסטורי של עיריית תל-אביב, מראשיתה, מהקמת התאגדות "אחוזת בית" ב- 1906. בנוסף לכך שמורים בארכיון גם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1896-1898. עפ"י חוק הארכיונים נפתח חומר ארכיוני של רשות מקומית לעיון כעבור 20 שנה, לכן, המסמכים נגישים רק עד 1990 לערך.
מסמכים הפתוחים לעיון גם מ- 20 השנים האחרונות הם פרוטוקולים של מועצת העירייה ופרסומי העירייה. למרבה הצער, מרבית המסמכים ההיסטוריים של עיריית יפו טרם איחודה עם תל-אביב אבדו.
אוספי הארכיון משקפים את תולדות העיר בכל התחומים שהעירייה נגעה בהם: ענייני חינוך ותרבות, בנייה, גנים, דת ועוד . יש בהם גם ארכיונים של מוסדות פרטיים, כמו לשכת המסחר והמועדון המסחרי ושל אנשים פרטיים. האוספים כוללים גם מפות החל משנות העשרים, תצלומים היסטוריים, פרסומי העירייה וכן מודעות ופלקטים. 
לרשימת החומר הארכיוני - לחץ כאן

שירותי הארכיון

הארכיון הוא מרכז מידע בתולדות העיר הפתוח לכל ועונה לשאלות הנוגעות בהיסטוריה של העיר. עובדי הארכיון ישיבו ברצון לשאלות בדבר אוספי הארכיון וימסרו מידע היסטורי אם איתורו אינו כרוך בחיפוש ממושך. אמנם אין באפשרותנו לבצע מחקרים וחיפושים ממושכים עבור הפונים אבל נסייע לבאים לעיון לאתר את המידע המבוקש.

מסירת מסמכים ותצלומים

אנו שמחים לקבל מסמכים ותצלומים היסטוריים הנמצאים ברשות אנשים ומוסדות שלקחו חלק ביסודה ובהתפתחותה של העיר והנוגעים בחייה ובתולדותיה. אנו מעוניינים לצרף את כל אלה לאוספינו על מנת שישמשו את החוקרים, הסטודנטים וכל המתעניינים בתולדות תל-אביב ויפו.  


ביקור בארכיון

עיון בחומרי הארכיון דורש הכנה מראש של החומר והבאתו לחדר העיון. על כן ביקור בארכיון יש לתאם לפחות יום (רצוי יומיים) מראש עם רבקה פרשל- גרשון מרכזת פניות הציבור למידע ולעיון בטלפון: 03-7244361 או בדואר אלקטרוני :archive@mail.tel-aviv.gov.il
אין להגיע לארכיון ללא תאום מראש!

הארכיון העירוני עורך תערוכה: "בתל אביב חוגגים פורים 110 שנים!" 1909 - 2019 של חגיגות פורים בתל אביב , במיוחד העדלאידות. התערוכה מוצגת על חלונות לובי העירייה. אוהבי פורים ועדלאידות מוזמנים.
כתובת: הארכיון נמצא בבניין העירייה , אבן גבירול 69, בקומה 10 חדר 1030

שעות קבלה

ימים ב' –   ה' בשעות : 10:00- 15.30 (בתאום מראש)

דרכי פניה לשאלות או למסירת חומר ארכיוני

תאום ביקור: 03-7244361, archive@mail.tel-aviv.gov.il
דואר אלקטרוני:  archive@mail.tel-aviv.gov.il
מען למכתבים:
הארכיון העירוני עיריית תל-אביב-יפו רח' אבן גבירול 69 תל-אביב-יפו 64162  
טלפונים:
מנהלת הארכיון העירוני, גב' לריסה שניטקינד:  03-7244360
מרכזת פניות הציבור לעיון ולמידע  רבקה פרשל-גרשון:   03-7244361
פקס:  03-5216012
 
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת