אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר > ייסוד חברת "אגודת בוני בתים ביפו", "אחוזת בית"
תאריכים בתולדות העיר
 
ייסוד חברת "אגודת בוני בתים ביפו", "אחוזת בית"
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
עוד בנושא
בית העירייה בביאליק
נחלת בנימין מחברה למדרחוב
הגרלת המגרשים לחברי "אחוזת בית" = יסוד תל-אביב
עיריית תל אביב מקבלת סמל
אנדרטה למיסדי תל אביב
ניתן לשכונה השם "תל אביב"
בית עקיבא אריה וייס
תל אביב מוכרזת כמועצה מקומית נפרדת מיפו
תל-אביב עירייה רשמית
כותרת : ייסוד חברת אגודת בוני בתים ביפו, אחוזת בית
תאריך : 6.7.1906
הרעיון של הקמת שכונה מודרנית ליד יפו ריחף באוויר מספר שנים ומספר אנשים העלו אותו במחשבתם טרם הפגישה המכרעת במועדון ישורון שבה הוחל בביצועו.

בגלל הגידול המהיר של מספר התושבים היהודים ביפו, האמירו מחירי הדירות, ורבים מהעולים לא הצליחו למצוא בה דירה. יהודים בעלי אמצעים גם רצו לצאת מהעיר הצפופה והמלוכלכת ולהקים שכונה בסגנון אירופי-מודרני, אבל גם שתמלא משימה לאומית של מרכז עירוני בעל צביון עברי שיקלוט את העולים היהודים.

 

כמאה ועשרים איש נאספו, ועקיבא אריה וייס, שען וצורף, מראשי חובבי ציון והתנועה הציונית בלודז' ומנהל סניף חברת 'גאולה'  לרכישת קרקעות בארץ ישראל, שטח את הצעתו "לבניין עיר שכולה עברית". וככתוב בפרוטוקול: "כוונת מייסדי האגודה היא לייסד מרכז עירוני עברי במקום טוב לבריאות ומסודר יפה, ותחת הרפש והחלאה שבחוצות הצרים של יפו יימצאו (הבתים) במקום מרווח ונקי על ידי בניין ששים בתים בבת אחת יוזל שכר הדירות ביפו".

 

הועלו ספקות רבים ע"י המשתתפים כמו החוקים התורכים המגבילים רכישת קרקע ובניית בתים ע"י נתינים זרים, מחסור בכסף לרכישת קרקע וגם הקושי להתאחד מעבר לכל מחלוקת. עקיבא וייס הרגיע את הנוכחים, ושכנע אותם לבחור ועד זמני בן חמישה חברים שמשימתו לארגן את ייסוד האגודה. השם המקורי של האגודה היה "אגודת בוני בתים" או "האגודה לבניין בתים ביפו" אך הוא שונה כעבור חודש לאגודת "אחוזת בית".

 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת