אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר > החלטת ממשלת ישראל על איחוד יפו ותל-אביב לעיר אחת
תאריכים בתולדות העיר
 
החלטת ממשלת ישראל על איחוד יפו ותל-אביב לעיר אחת
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
תאריך : 4.10.1949

למחרת יום הכיפורים תש"י, 4 באוקטובר 1949, החליטה ממשלת ישראל על איחודן של יפו ותל אביב לעיר אחת. השם שהוצע לעיר המאוחדת יפו-תל אביב, עורר וכוח ציבורי סוער, שעורר הדים ברוב עיתוני התקופה.

מועצת עיריית תל אביב אף הקדישה ישיבה מיוחדת, ב-6 באוקטובר 1949, לעניין סיפוחה של יפו לתל אביב וקריאת שם לעיר המאוחדת. בפתח הישיבה אמר ראש העיר ישראל רוקח, כי: "שאלת  השם המוצע לעיר הממוזגת נגעה מאוד ללב רבים, ויש להתפלא מאוד על שהממשלה, שהיא גם ממשלתנו מצאה לנכון לשנות את שמה של עירנו בלא התייעצות מוקדמת עם נבחריה. אין תל אביב יכולה לשנות את שמה, כי שם זה מסמל מפעל ציוני חלוצי של דור שלם". לדעת רוקח צריכה העיר המאוחדת להיקרא תל אביב, וזו תחולק לאזורים אזורים, ששם אחד מהם יהיה יפו. רוב הדוברים בישיבת המועצה ראו את סיפוח יפו כצעד חיובי, אולם היו חלוקים ביניהם בשאלת השם. סעדיה שושני, הביע את דעתו כי הממשלה אומנם לא נהגה כשורה כשלא התייעצה תחילה עם נבחרי העיר, אולם אם אין דרך אחרת יש לקרוא לכל היותר לעיר המאוחדת בשם "תל-אביב - יפו". בסיכום הישיבה הוחלט לבקש פגישה עם ראש הממשלה, דוד בן גוריון, בה ישתתף גם שר הפנים משה שפירא, לשם דיון משותף בשם שיש לתת לעיר המאוחדת. השם שנקבע כידוע תל אביב-יפו, היה למעשה פשרה בין ראש הממשלה דוד בן גוריון, שרצה בשם יפו על מנת להדגיש את הקשר ההיסטורי-תנ"כי לארץ, לבין ישראל רוקח שרצה לשמור על השם תל אביב.
ב-9 באוקטובר הוקמה ועדה משותפת למשרד הפנים,ראש עיריית תל אביב ישראל רוקח ונציגי חולון ובת ים, לקביעת הגבולות החדשים של העיר. הסיפוח פורסם  ברשומות ב-18 ביוני 1950 אז הוחלט רשמית גם על שינוי שם העיר כך שבכל פרסום רשמי יופיע במקום "תל אביב"  "תל אביב-יפו".

 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת