אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > תאריכים בתולדות העיר > סביל אבו נבוט
תאריכים בתולדות העיר
 
סביל אבו נבוט
כותרת תמונה
עוד בנושא
מחמוד אבו נבוט או מחמוד אגא – מושל יפו בשנים 1807-1818
סביל- רהט בעברית, הוא מתקן מים להשקיית עוברי אורח, השני שבנה מחמוד אגא, מושל יפו ועזה במאה ה-19 ונמצא על אם הדרך מיפו לירושלים.

סביל אבו נבוט הראשון שהיה ממוקם בכיכר השעון, נשתמר רק בחלקו וניתן לראותו במורד הכביש העולה ליפו העתיקה. סביל אבו נבוט השני נועד לתת מקור מים לנכנסים ליפו ממזרח, ולאפשר לעולי הרגל היוצאים לירושלים להצטייד במי שתייה. נוסעים רבים תיארוהו ביניהם לודוויג אוגוסט פראנקל, שביקר בארץ ב-1856: "באר בנויה הכל הדר ויופי ברחובות מגודרי עצי קקטוס משני עבריהם... פרחי נועם אדמדמים, עצים שחי צמרת מכובד משא התנובה ותמרים, תאנים וזיתים עם רימונים וזמורות גפן". יש לסביל שלוש כיפות מחודדות, והשם אבו נבוט חקוק עליו.

 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת