מכתב של גולינקין לעירייה, מאי 1926
מכתב של גולינקין לעירייה, מאי 1926