מתוך תוכניית האופרה המכבים, 1925-1926
מתוך תוכניית האופרה המכבים, 1925-1926